Herunterladen Diese Seite drucken

Algemene Beschrjving; Omvang Van De Levering; Funktiebeschrjving; Overzicht - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Algemene beschrjving

De illustratie van de belangrijk-
ste functionele componenten
vindt u op de voorste en ach-
terste uitklappagina.

Omvang van de levering

Pak het apparaat uit en controleer, of de
inhoud volledig is.
De afbeeldingen vindt u op de voorste en
achterste uitklapbare bladzjde.
Apparaat
Hulphandgreep met opbergvak voor
vervangborstels
1 x kunststof borstel, groot
1 x metalen borstel
1 x nylon borstel
Inbussleutel
Gebruiksaanwjzing

Funktiebeschrjving

De handmatige voegenborstel beschikt over
een elektrische motor als aandrjving.
Voor het schoonmaken van voegen kunnen
afhankeljk van de vereisten drie verschil-
lende borstels worden gebruikt.
Dankzj de telescopische stang kunt u com-
fortabel, rechtstaand werken.
Voor de functie van de bedieningsonderde-
len verwjzen wj naar de hiernavolgende
beschrjvingen.

Overzicht

1 Handgreep
2 Schakelaar "Aan/uit"
3 Netaansluitingssnoer
4 Inschakelblokkering
5 Trekontlasting van het snoer
6 Greepschroef, hulphandgreep
7 Schroefhuls voor de verstelling in
de lengte, Handgreep
8 Telescopische stang
9 Spatbescherming
10 Kunststof borstel, groot
11 Geleidingsrol
12 Motorkop
13 Hulphandgreep
14 Toerentalregelaar
15 Borstelhouder (metalen borstel/
nylon borstel)
16 Inbussleutel
17 Metalen borstel, smal
18 Nylon borstel, smal
19 Werkstand
20 Transportstand
21 Vergrendelknop, geleidingsrol

Technische gegevens

Multifunctionele borstel PUB 500 A1
Motorspanning ......... 230-240 V~, 50 Hz
Vermogen P ..................................500W
Beschermingsniveau ..........................
Beschermingsklasse ..........................IPX0
Toeren n
......................600-1200 min
max
Gewicht (zonder accessoires) ........ 3,6 kg
Geluidsdruk
(L
) ...................81,5 dB(A), K
pA
Akoestisch niveau (L
gemeten ....... 93,9 dB(A); K
gegarandeerd ....................... 96 dB(A)
Vibratie (a
) ..........................................
h
Hulphandgreep ... 3,542 m/s
Handgreep ......... 2,421 m/s
Geluids- en vibratiewaarden werden vol-
gens de in de conformiteitverklaring ge-
noemde normen en bepalingen vastgesteld.
De aangegeven trillingemissiewaarde
werd volgens een genormaliseerd testme-
thode gemeten en kan ter vergeljking van
NL
= 3 dB
pA
)
WA
= 2,04 dB
WA
2
; K= 1,5 m/s
2
; K= 1,5 m/s
BE
II
-1
2
2
43

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910