Herunterladen Diese Seite drucken

Kies De Passende Borstel; Reiniging En Onderhoud; Reinigen; Onderhood - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Test het apparaat vóór gebruik op ge-
voelige vloeren op een onopvallende
plaats.

Kies de passende borstel

De vervanging van de borstel is beschreven
in hoofdstuk „Montageinstructies".
Metalen borstel (
Om hardnekkig korstmos en mos op een
ongevoelige ondergrond te verwjderen.
Gebruik de metalen borstel
uitsluitend op een ongevoelige
ondergrond (straat, stoep) omdat
de bodem zou kunnen worden
beschadigd of open gekrast.
Nylon borstel (
Voor de verwjdering van onkruid, korstmos
en mos van kleine smalle voegen.
Kunststof borstel (
Voor de verwjdering van onkruid, korstmos
en mos van brede voegen en de reiniging
van kleinere oppervlakken.

Reiniging en onderhoud

Voordat er werkzaamheden
aan het apparaat worden
verricht de stekker uit het
stopcontact trekken.
Laat handelingen, die niet
in deze handleiding worden
beschreven, door een door
ons aangewezen servicecenter
uitvoeren. Gebruik enkel
Grizzly onderdelen en
pas bj de montage op
voor de draadafsnjder.
Verwondinggevaar!
nr. 17):
nr. 18):
nr. 10):

Reinigen

Spuit het apparaat niet met
water af en reinig het niet
onder stromend water. Er
bestaat gevaar voor een
elektrische schok en het
apparaat zou beschadigd
kunnen worden.
Houd het apparaat steeds netjes.
Gebruik geen reinigings- of
oplosmiddelen.
Reinig het apparaat, de borstel en de
spatbescherming met een zachte borstel
of een doek na elk gebruik.
Houd de verluchtingsspleten schoon.

Onderhood

• Gebruik alleen reserve-onderdelen
en accessoires die door de
fabrikant zjn geleverd en
aanbevolen.
• Kjk het apparaat voor elk gebruik
visueel na. Gebruik het apparaat
niet als veiligheidssystemen,
schroeven of bouten ontbreken,
versleten of beschadigd zjn.
• Controleer de borstel voor het
gebruik ervan. Gebruik geen
beschadigde borstels. Vervang een
beschadigde of versleten borstel.
NL
BE
51

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910