Herunterladen Diese Seite drucken

Serwis Naprawczy; Service-Center; Importer - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
wisowym telefonicznie lub mailowo.
Uzyskają Państwo wówczas szczegó-
łowe informacje na temat realizacji
reklamacji.
Uszkodzony produkt mogą Państwo
wysłać po skontaktowaniu się z
naszym działem obsługi klienta, za-
łączając dowód zakupu (paragon) i
określając, na czym polega wada i
kiedy wystąpiła, bezpłatnie na podany
adres serwisu. Aby uniknąć proble-
mów z odbiorem i dodatkowych kosz-
tów, prosimy o wysłanie przesyłki na
adres, który Państwu podano. Należy
się upewnić, żeby wysyłka nie nastąpi-
ła odpłatnie, jako ponadwymiarowa,
ekspresowo lub na innych specjalnych
warunkach. Prosimy o przesłanie
urządzenia wraz ze wszystkimi czę-
ściami wyposażenia otrzymanymi przy
zakupie i zadbanie o wystarczająco
bezpieczne opakowanie.

Serwis naprawczy

Naprawy, które nie są objęte gwarancją,
można zlecić odpłatnie w naszym oddzia-
le serwisowym. Serwis sporządzi Państwu
kosztorys naprawy.
Podejmujemy się wyłącznie naprawy urzą-
dzeń, które zostały prawidłowo zapako-
wane i ofrankowane.
Uwaga: Prosimy o przesłanie czystego
urządzenia ze wskazaniem usterki.
Urządzenia przesłane dla nas odpłatnie,
jako przesyłka ponadwymiarowa, ekspre-
sowa lub na innych warunkach specjal-
nych, nie zostaną odebrane.
Utylizację przesłanych do nas uszkodzo-
nych urządzeń przeprowadzamy bezpłat-
nie.

Service-Center

Serwis Polska
PL
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: grizzly@lidl.pl
IAN 308713

Importer

Prosimy mieć na uwadze, że poniższy
adres nie jest adresem serwisu. Prosimy
o kontakt z wymienionym wyżej centrum
serwisowym.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
DE-63762 Großostheim
NIEMCY
www.grizzly-service.eu
PL
67

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910