Herunterladen Diese Seite drucken

Opravna; Service-Center; Dovozce - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
přeposlat bez platby poštovného na
vám sdělenou adresu příslušného ser-
visu. Aby bylo zabráněno problémům
s přijetím a dodatečnými náklady,
bezpodmínečně použijte jen tu adresu,
která vám bude sdělena. Zajistěte, aby
zásilka nebyla odeslána nevyplaceně
jako nadměrné zboží, expres nebo
jiný, zvláštní druh zásilky. Přístroj za-
šlete včetně všech částí příslušenství
dodaných při zakoupení a zajistěte
dostatečně bezpečný přepravní obal.

Opravna

Opravy, které nespadají do záruky, mů-
žete nechat udělat v našem servisu oproti
zúčtování. Rádi vám připravíme předběžný
odhad nákladů.
Můžeme zpracovávat jen ty přístroje, které
byly dostatečně zabalené a odeslány vy-
placeně.
Pozor: Prosím, přístroj zašlete našemu au-
torizovanému servisu vyčištěný a s upozor-
něním na závadu.
Nepřijmeme přístroje zaslané nevyplaceně
jako nadměrné zboží, expres nebo jiný,
zvláštní druh zásilky.
Likvidaci vašich poškozených zaslaných
přístrojů provedeme bezplatně.

Service-Center

Servis Česko
CZ
Tel.: 800143873
E-Mail: grizzly@lidl.cz
IAN 308713

Dovozce

Prosím, respektujte, že následující adresa
není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte
shora uvedené servisní středisko.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
DE-63762 Großostheim
NĚMECKO
www.grizzly-service.eu
CZ
79

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910