Herunterladen Diese Seite drucken

Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
Hiermede bevestigen wij dat de
Multifunctionele borstel
bouwserie PUB 500 A1
Serienummer
201812000001 - 201812048000
is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen:
2006/42/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU*
Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming
gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast:
EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN ISO 12100:2010 • EN 62233:2008
EN 1083-2:1997 • EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009
De exclusieve verantwoordelijkheid voor de uitgifte van deze conformiteitsverklaring
wordt gedragen door de fabrikant:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim, GERMANY
05.01.2019
* Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de
richtlijn 2011/65/EU van het Europese Parlement en van de Raad van 8 juni 2011 inzake beper-
king van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.
96
Vertaling van de originele
CE-conformiteitsverklaring
Christian Frank
(
Documentatiegelastigde
)

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910