Herunterladen Diese Seite drucken

Skladování; Likvidace/Ochrana Životního Prostředí; Náhradní Díly / Příslušenství - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Skladování
• Skladujte přístroj na suchém místě
chráněném před prachem a mimo do-
sah dětí.
• Neskladujte přístroj po delší dobu
na přímém slunci. Mohlo by dojít k
poškození přístroje.
• Přístroj nebalte do plastových sáčků,
protože by mohl zvlhnout a dostala by
se do něj plíseň.
Náhradní díly / Příslušenství
Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách
Pokud nemáte internet, tak prosím zavolejte na servisní středisko (viz „ Service-Center "
strana 79). Ujistěte se, že budete mít po ruce níže uvedená čísla objednávky.
Pol. Návod k obsluze
15
11
10
13
18
Likvidace/ochrana
životního prostředí
Přístroj, příslušenství a obal zavezte k
ekologické likvidaci.
www.grizzly-service.eu
Označení
upnutí kartáče
vodicí kolečko
velký plastový kartáč
přídavná rukojeť
úzký nylonový kartáč
Přístroje nepatří do domovního od-
padu.
Přístroj odevzdejte do střediska recyk-
lace odpadů. Použité umělohmotné a
kovové díly se mohou roztřídit podle
druhů a tak se mohou recyklovat. Infor-
mujte se v našem servisním středisku.
Likvidaci vašich zaslaných poškoze-
ných přístrojů provádíme bezplatně.
CZ
Č. artiklu.
91105270
91105271
91105272
91105273
91090302
77

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910