Herunterladen Diese Seite drucken

Instellingen Op Het Apparaat; Werkinstructies - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
2. Sluit het apparaat aan op de
netspanning.
3. Om in te schakelen, activeert u de met
de duim de inschakelblokkering (4) en u
drukt u dan de schakelaar "Aan/uit" (2)
in. Laat de inschakelblokkering terug los.
4. Om uit te schakelen, laat u de
schakelaar "Aan/uit" (2) los. Een
schakeling bj continue werking is niet
mogeljk.
Nadat het apparaat is
uitgeschakeld, draait de borstel nog
enkele seconden verder. Handen en
voeten uit de buurt houden.
De aan/uit schakelaar mag
niet worden vastgezet. Is
de schakelaar beschadigd,
dan mag niet meer worden
gewerkt met het apparaat.
Risico op verwondingen als
na het loslaten van de aan/
uit schakelaar de motor niet
wordt uitgeschakeld.

Instellingen op het apparaat

Lengte instellen:
De telescopische stang laat u toe het
apparaat in te stellen rekening houdend met
uw persoonljke lengte.
Maak de schroefhuls (7) los. Schuif de
telescopische stang (8) in de gewenste lengte
en schroef de schroefhuls opnieuw vast.
Spatbescherming instellen:
U kunt de spatbescherming (9) instellen door
hem naar voren en achteren te schuiven.
50
Toerental instellen:
U kunt het toerental via de toerentalregelaar
(14) op zes verschillende standen instellen.

Werkinstructies

Let op: letselgevaar!
• Controleer de borstel voor het
gebruik ervan. Gebruik geen
beschadigde borstels. Vervang een
beschadigde of versleten borstel.
• Gebruik uitsluitend originele
borstels.
• Werk niet als het regent of de
ondergrond nat is. Er bestaat het
risico op een elektrische schok.
• Werk op een helling steeds in
dwarsrichting.
• Vermjd de aanraking van vaste
hindernissen (stenen, muren, houten
omheiningen enz.) zodat het
apparaat niet wordt beschadigd.
• Schakel het apparaat uit wanneer
u pauzeert en voor het transport en
wacht tot de borstel tot stilstand is
gekomen.
Werkzaamheden met het apparaat:
Sleep bj het werk geenszins de
borstel over kunststof of andere
vloerbekleding. U kunt anders
krassen veroorzaken op het
oppervlak of het beschadigen.
Voor dergeljke schade zjn we niet
aansprakeljk.
Beweeg het apparaat altjd in
staptempo.
De pjl
geeft de draairichting van de borstel
aan.
op de spatbescherming

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910