Herunterladen Diese Seite drucken

Všeobecný Popis; Rozsah Dodávky; Popis Funkcie; Prehľad - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Všeobecný popis
Obrázky najdôležitejších
funkčných dielov nájdete na pred-
nej a zadnej výklopnej strane.
Rozsah dodávky
Vybaľte nástroj a skontrolujte, či je kom-
pletný. Baliaci materiál zlikvidujte podľa
predpisov.
• Prístroj
• Pomocné držadlo s uschovaním
náhradnej kefy
• 1 x plastová kefa veľká
• 1 x kovová kefa
• 1 x nylonová kefa
• Inbusový kľúč
• návod na obsluhu

Popis funkcie

Ručne vedená kefa na škáry má ako po-
hon elektromotor.
Na čistenie škár a plôch sa môžu podľa
požiadavky používať rozličné kefy.
Teleskopické držadlo umožňuje prácu v
príjemnom, zvislom držaní.
Informácie o funkcii jednotlivých obslu-
hovacích prvkov nájdete v nasledujúcich
popisoch.
Prehľad
1 Držadlo
2 Vypínač zap/vyp
3 Sieťová šnúra
4 Blokovanie zapnutia
5 Odľahčenie od ťahu
6 Skrutka držadla, pomocné
držadlo
7 Skrutkovacia objímka na presta-
venie dĺžky, držadlo
8 Teleskopické držadlo
9 Ochrana proti striekaniu
10 Plastová kefa, veľká
11 Vodiaci valček
12 Hlava motora
13 pomocné držadlo
14 Regulátor otáčok
15 Uchytenie kefy (kovová kefa/
nylonová kefa)
16 Inbusový kľúč
17 Kovová kefa, úzka
18 Nylonová kefa, úzka
19 Pracovná poloha
20 Prepravná poloha
21 Aretačné tlačidlo, vodiaci valček
Technické údaje
Univerzálna kefa ........ PUB 500 A1
Motorspannung U ...... 230-240V~, 50 Hz
Výkon P ..................................... 500 W
Trieda ochrany ..................................
Druh ochrany...................................IPX0
Otáčky n
...................600 - 1200 min
max
hmotnosť (bez príslušenstva) ...........3,6 kg
hladina akustického tlaku
(L
) ................. 81,5 dB(A); K
pA
hladina akustického výkonu (L
nameraná .....93,9 dB(A); K
zaručená .............................. 96 dB(A)
vibrácie (a
)
h
pomocné
držadlo ............3,542 m/s
držadlo ............2,421 m/s
Hodnoty hluku a vibrácií boli stanovené
podľa noriem a ustanovení uvedených vo
vyhlásení o zhode.
Uvedená emisná hodnota vibrácií bola
nameraná podľa normovanej skúšobnej
metódy a môže byť použitá na porovnanie
jedného elektrického prístroja s druhým.
SK
II
-1
= 3 dB
pA
)
WA
= 2,04 dB
WA
; K= 1,5 m/s
2
2
2
; K= 1,5 m/s
2
81

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910