Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWB 30 A1 Originalbetriebsanleitung

Waschbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

WASH BRUSH ATTACHMENT PWB 30 A1
SZCZOTKA DO MYCIA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
WASCHBÜRSTE
Originalbetriebsanleitung
IAN 297590
297590_par_Waschbürste PWB 30 A1_cover_PL_LT.indd 2
PLOVIMO ŠEPETYS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
16.01.18 16:21

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PWB 30 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PWB 30 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PWB 30 A1

 • Seite 1 WASH BRUSH ATTACHMENT PWB 30 A1 SZCZOTKA DO MYCIA PLOVIMO ŠEPETYS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas WASCHBÜRSTE Originalbetriebsanleitung IAN 297590 297590_par_Waschbürste PWB 30 A1_cover_PL_LT.indd 2 16.01.18 16:21...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Urządzenie jest przeznaczone do sto- sowania z myjkami wysokociśnieniowymi PARKSIDE PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, PHD 135 A1, PHD 150 A1, PHD 150 B2, PHD 150 C2, PHD 150 D3, PHD 150 E4, PHD 150 F4 z ciśnieniem nominalnym (p) maks. 110 bar.
 • Seite 5: Zawartość Opakowania

  Zasady bezpieczeństwa To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania komercyjnego. W przypadku użytkowania komercyjnego Przestrzegać wskazówek wygasają prawa z tytułu gwarancji. bezpieczeństwa dotyczących myjki Osoba obsługująca lub użytkownik wysokociśnieniowej. odpowiada za wszelkie wypadki lub sz- kody poniesione przez innych ludzi albo Przy nieprawidłowym użyciu uszkodzenia ich własności.
 • Seite 6: Uruchamianie

  Podłączenie bez adaptera: przechowywanie 1. Połączyć szczotkę wysokociśnieniową urządzenia z pistoletem natryskowym myjki wysokociśnieniowej PARKSIDE przez jej włożenie i wkręcenie (mocowanie Przed wykonaniem wszelkich prac bagnetowe) do przyłącza wysokiego na urządzeniu wyciągnąć wtyk ciśnienia po stronie pistoletu (1). sieciowy myjki ciśnieniowej. Nie- bezpieczeństwo porażenia prądem...
 • Seite 7: Gwarancja

  Gwarancja Na zakupione urządzenie otrzymują W przypadku wszelkich zapytań prosi- Państwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. my o przygotowanie paragonu i numeru Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu artykułu (IAN 297590) jako dowodu tego produktu wystąpi wada materiałowa zakupu.
 • Seite 8 Turinys Įvadas Įvadas ......... 8 Naudojimas pagal paskirtį... 8 Pristatomas komplektas ....9 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Apžvalga ........9 Jūs nusprendėte įsigyti aukštos kokybės Saugos nurodymai ....... 9 produktą. Naudojimo instrukcija yra šios Techniniai duomenys ....9 produkto dalis. Joje pateikiami svarbūs Pradėjimas naudoti ....
 • Seite 9: Pristatomas Komplektas

  Saugos nurodymai Operatorius arba naudotojas atsako už nelaimingus atsitikimus ar žalą, padarytą kitiems žmonėms arba jų turtui. Vadovaukitės ir savo didžiaslėgio Gamintojas neatsako už žalą, patirtą valymo įrenginio saugos nurody- reikmenį naudojant ne pagal paskirtį arba mais. netinkamai. Netinkamai naudojami Pristatomas komplektas didžiaslėgiai valymo įrenginiai gali būti pavojingi.
 • Seite 10: Pradėjimas Naudoti

  įrenginio tinklo kištuką. Kyla elek- to pusėje (1) – taip jį prijungsite prie tros smūgio pavojus. savo PARKSIDE didžiaslėgio valymo įrenginio purškimo pistoleto (kaištinė • Reikmenį valykite drėgna šluoste. jungtis). • Reikmeniui techninės priežiūros nereikia.
 • Seite 11: Garantija

  Garantija Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- Privaloma vengti prietaisą naudoti tokiai rantija nuo pirkimo dienos. paskirčiai, apie kurią įspėjama instrukcijų Jeigu per trejus metus, pradedant nuo žinyne, arba jį naudoti taip, kaip tame šio prietaiso įsigijimo dienos, nustatomas žinyne nerekomenduojama. materialinis ar gamybinis defektas, šį...
 • Seite 12: Einleitung

  Nummernschild, Auto- und Motor- Inbetriebnahme ......13 radfelgen). Verwendung Das Gerät ist vorgesehen für den Einsatz von Reinigungsmitteln ....13 mit den PARKSIDE-Hochdruckreinigern Reinigung/Wartung/Lagerung ... 14 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Entsorgung/Umweltschutz ..14 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Ersatzteile/Zubehör ....14 PHD 135 A1, PHD 150 A1, PHD 150 B2,...
 • Seite 13: Übersicht

  3 Bürste Eindrehen (Bajonettverschluss) die 4 Überwurfmutter Adapter Hochdruckwaschbürste über den Hoch- 5 Adapter druckanschluss Pistolenseite (1) mit der Spritzpistole Ihres PARKSIDE-Hochdruck- Sicherheitshinweise reinigers. Anschließen mit Adapter: Beachten Sie auch die Sicherheits- hinweise Ihres Hochdruckreinigers. 1. Stecken Sie den Adapter (5) auf den Hochdruckanschluss (1) auf und drehen Hochdruckreiniger können bei...
 • Seite 14: Reinigung/Wartung/Lagerung

  Reinigung/Wartung/ Garantie Lagerung Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Ziehen Sie vor allen Arbeiten an rantie ab Kaufdatum. dem Gerät den Netzstecker des Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Hochdruckreinigers. Es besteht die Kaufdatum dieses Gerätes ein Materi- Gefahr eines Stromschlages.
 • Seite 15: Service-Center

  Service-Center Bitte halten Sie für alle Anfragen den Original-Kassenbon und die Identifikations- Service Deutschland nummer (IAN 297590) als Nachweis für den Kauf bereit. Tel.: 0800 54 35 111 Sollten Funktionsfehler oder sonstige Män- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 297590 gel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung Service Österreich telefonisch oder per E-Mail.
 • Seite 18 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 01 / 2018 Ident.-No.: 75040236012018-PL / LT IAN 297590 297590_par_Waschbürste PWB 30 A1_cover_PL_LT.indd 1 16.01.18 16:21...