Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 46

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
toestemming van de fabrikant
omgebouwd apparaat. Gebruik
het apparaat nooit als de
veiligheidsuitrusting defect is.
Controleer vóór het gebruik
de veiligheidstoestand van het
apparaat, in het bjzonder de
aansluiting op het stroomnet, de
schakelaar en de bescherming.
• Stel nooit beveiligingen buiten
werking. Daarmee wordt ervoor
gezorgd dat de veiligheid van
het apparaat gehandhaafd bljft.
Gebruik:
• Zorg voor een stabiele houding
tjdens het werken. Wees bj het
werken op alopende hellingen
extra voorzichtig. Daardoor kunt
u het apparaat in onverwachte
situaties beter controleren.
• Werk niet met het apparaat
als u moe bent of na het
innemen van alcohol f
medicjnen. Las altjd tjdig een
werkpauze in. Eén moment van
onoplettendheid bj het gebruik
van het apparaat kan tot
ernstige verwondingen leiden.
• Werk niet met het apparaat
als het regent, bj slechte
weersomstandigheden of in
een vochtige omgeving. Werk
uitsluitend bj een goede
verlichting. Zo vermjdt u
ongevallen
• Houd de borstel weg van alle
lichaamsdelen, vooral handen
en voeten, als u de motor
inschakelt en als de motor
draait.
• Start het apparaat niet als het
omgedraaid is of zich niet in de
werkpositie bevindt.
46
• Schakel de motor uit en trek de
stekker uit indien:
- u het apparaat niet gebruikt,
- u het onbewaakt laat liggen/
staan,
- u het reinigt, onderhoudt of
vóór controles,
- u het van de ene naar de
andere plaats transporteert,
- de stroom- of verlengkabel
beschadigd is,
- u de werkborstel verwjdert of
vervangt.
• Probeer nooit de borstel met de
hand te stoppen. Wacht steeds
tot ze vanzelf stopt.
• Gebruik het apparaat niet om
onkruid of mos te verwjderen
dat zich niet op de grond
bevindt, bjv. mos dat op de
muur, rotsen enz. groeit.
• Controleer de borstel voor het
gebruik ervan. Gebruik geen
beschadigde borstels. Vervang
een beschadigde of versleten
borstel.
• De borstel mag niet op
apparaten worden gemonteerd,
waarvan het toerental boven
het maximaal toegelaten
borsteltoerental ligt.
• Steek met een draaiende
motor geen grindwegen of
grindpaden over. Grind kan
omhoog geslingerd worden en
tot verwondingen leiden.
• Gebruik het apparaat niet in
de nabjheid van brandbare
vloeistoffen of gassen. Bj
onoplettendheid bestaat er
brand- en/of explosiegevaar.
• Bewaar het apparaat op een
droge plaats en buiten het
bereik van kinderen.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910