Herunterladen Diese Seite drucken

Montagehandleiding; Borstel Plaatsen/Vervangen; Geleidingsrol Monteren; Hulphandgreep Monteren - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
arts en de fabrikant van
het medische implantaat
te raadplegen voordat de
machine bediend wordt.

Montagehandleiding

De borstelhouder (15), inbussleutel
(16), metalen borstel (17) en nylon
borstel (18) bevinden zich in
de beide opbergvakken van de
hulphandgreep (13).

Borstel plaatsen/vervangen

Kunststof borstel (10):
1
Draai de bevestigingsschroeven op de
binnenkant van de kunststof borstel (10)
met behulp van de inbussleutel (16) los/
vast op de motorkop (12).
Metalen borstel (17)
2
of nylon borstel (18):
1. Druk de borstelhouder (15) uiteen en
bevestig hem zo op de motorkop (12)
(zie A ). Laat de borstelhouder (15) los
zodat hij terug naar de uitgangspositie
springt.
2. Plaats de gewenste borstel (17/18).
3. Om de borstel eruit te nemen, drukt
u de borstelhouder (15) uit elkaar en
neemt u de borstel (17/18) eruit
(zie B ).

Geleidingsrol monteren

1. Steek de geleidingsrol (11) op de
3
motorkop (12). Hij klikt hoorbaar
vast.
- bij gebruik van de kunststof
borstel (10) zet u de geleidings-
rol (11) in de transportstand (20).
- bij gebruik van de metalen
of nylon borstel (17/18) zet u
de geleidingsrol (11) in de werk-
stand (19).
2. Maak de geleidingsrol (11) los
door op de vergrendelknop (21)
te drukken en de geleidingsrol (11)
eraf te halen.

Hulphandgreep monteren

1. Schroef de hulphandgreep (13)
4
uiteen.
2. Plaats de hulphandgreep (13)
onder de handgreep (1).
3. Schroef de hulphandgreep (13)
vast met de borgschroef (6).
Er zijn meerdere vergrendelstan-
den beschikbaar.

Bediening

Let op: letselgevaar!
Controleer voor elk gebruik
of het apparaat functioneert.
Draag bj de werkzaamhe-
den met het apparaat steeds
een veiligheidsbril.
Voordat er werkzaamheden
aan het apparaat worden ver-
richt de stekker uit het stop-
contact trekken. Er bestaat
een risico op verwondingen.
Let op geluidsoverlast en plaatse-
ljke voorschriften.

Aan- en uitschakelen

1. Voor de snoerontlasting vormt u met het
uiteinde van de verlengkabel een lus en
hangt deze in de snoerontlasting (5).
Zie detailafbeelding
NL
BE
.
49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910