Herunterladen Diese Seite drucken

Inleiding; Gebruik - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
Inhoud
Inleiding ....................................42
Gebruik .....................................42
Algemene beschrjving ...............43
Omvang van de levering ................. 43
Funktiebeschrjving .......................... 43
Overzicht ....................................... 43
Technische gegevens ..................43
Veiligheidsvoorschriften .............44
Symbolen en pictogrammen ............. 44
Restrisico's ...................................... 48
Montagehandleiding ..................49
Borstel plaatsen/vervangen .............. 49
Geleidingsrol monteren .................... 49
Hulphandgreep monteren ................. 49
Bediening .................................49
Aan- en uitschakelen ........................ 49
Werkinstructies ............................... 50
Kies de passende borstel.................. 51
Reiniging en onderhoud .............51
Reinigen ........................................ 51
Onderhood .................................... 51
Bewaring ..................................52
milieubescherming .....................52
Garantie ....................................53
Reparatieservice ........................54
Service-Center ............................54
Importeur ..................................54
42

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van
uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor
een hoogwaardig apparaat gekozen.
Dit apparaat werd tijdens de productie op
kwaliteit gecontroleerd en aan een eind-
controle onderworpen. De functionaliteit
van uw apparaat is bijgevolg verzekerd.
De gebruiksaanwijzing vormt een
bestanddeel van dit apparaat. Ze
omvat belangrijke aanwijzingen
voor veiligheid, gebruik en afval-
verwijdering. Maak u vóór het
gebruik van het apparaat met alle
bedienings- en veiligheidsinstructies
vertrouwd. Gebruik het apparaat
uitsluitend zoals beschreven en
voor de aangegeven toepassings-
gebieden. Bewaar de handleiding
goed en overhandig alle docu-
menten bij het doorgeven van het
apparaat mee aan derden.

Gebruik

Het apparaat is geschikt om onkruid en
mos uit vlakke voegen, bestrating of gleu-
ven van de stoeprand te verwjderen.
Elk ander gebruik dat in deze handleiding
niet expliciet wordt toegestaan, kan leiden
tot schade aan het apparaat en een ernstig
risico voor de gebruiker. De bediener of
gebruiker is verantwoordeljk voor onge-
vallen of schade bj andere mensen of de
eigendom ervan.
De fabrikant is niet aansprakeljk voor
schade, die wordt veroorzaakt door ver-
keerd gebruik of een verkeerde hantering.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910