Herunterladen Diese Seite drucken

Rozsah Dodávky; Popis Funkce; Přehled; Technické Údaje - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Rozsah dodávky
Přístroj vybaltej a zkontrolujte, je-li kom-
pletní. Obalový materiál řádně zlikvidujte.
Přístroj
přídavná rukojeť s uložením náhrad-
ních kartáčů
1 x velký plastový kartáč
1 x kovový kartáč
1 x nylonový kartáč
klíč s vnitřním šestihranem
návod k obsluze

Popis funkce

Ručně vedený spárový kartáč má jako po-
hon elektromotor.
Pro čištění spár a ploch lze použít podle
potřeby tři různé kartáče.
Teleskopická násada umožňuje pracovat v
příjemném, vzpřímeném držení těla.
Funkce obslužných částí je popsána
následovně.
Přehled
1 horní držadlo
2 spínač/vypínač
3 Síťový kabel
4 blokace zapnutí
5 Zařízení pro odlehčení od tahu
6 šroub rukojetě, přídavná rukojeť
7 objímka se závitem pro nastavení
délky, rukojeť
8 teleskopická násada
9 ochrana proti stříkání
10 velký plastový kartáč
11 vodicí kolečko
12 hlava motoru
13 přídavná rukojeť
14 regulátor otáček
15 upnutí kartáče
(kovový kartáč/nylonový kartáč)
16 klíč s vnitřním šestihranem
17 kovový kartáč, úzký
18 úzký nylonový kartáč
19 pracovní poloha
20 přepravní poloha
21 aretační tlačítko, vodicí kolečko
Technické údaje
Univerzální kartác ...... PUB 500 A1
Napětí motoru U .......230-240 V~, 50 Hz
Výkon P ..................................... 500 W
Třída ochrany ...................................
Druh ochrany ..................................IPX0
Otáčky naprázdno n
Hmotnost (bez příslušenství) ...........3,6 kg
Hladina akustického tlaku
(L
) ................... 81,5 dB(A); K
pA
Úroveň akustického výkonu (L
měřená .........93,9 dB(A); K
zaručená .............................. 96 dB(A)
Vibrace (a
)
h
přídavná
rukojeť ............3,542 m/s
horní držadlo .. 2,421 m/s
Akustické hodnoty a hodnoty vibrace byly
určeny dle norem a předpisů, jmenovaných
v prohlášení o konformitě.
Uvedená hodnota emisí vibrací byla
měřena podle normovaného zkušebního
postupu a může se použít ke srovnáníje-
dnoho elektrického nářadí s jiným. Uve-
dená hodnota emisí vibrací se můžepoužít
také k odhadnutí přerušení funkce.
Výstraha:
Hodnota emisí vibrací se může
během skutečného používání elek-
trického nářadí lišit od uvedené
hodnoty, v závislosti na způsobu,
CZ
....600-1200 min
max
= 3 dB
pA
)
WA
= 2,04 dB
WA
2
; K= 1,5 m/s
2
; K= 1,5 m/s
II
-1
2
2
69

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910