Herunterladen Diese Seite drucken

Wybór Odpowiedniej Szczotki; Oczyszczani I Konserwacja; Oczyszczani; Konserwacja - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
• Na czas przerw w pracy i transportu
urządzenie wyłączyć i odczekać, aż
szczotka się zatrzyma.
Praca z urządzeniem:
W trakcie pracy w żadnym
przypadku nie szorować tworzywa
sztucznego lub innych materiałów
podłogowych przy użyciu
szczotki. W przeciwnym razie
można zarysować lub uszkodzić
ich powierzchnie. Nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności za
powstałe wskutek tego szkody.
• Urządzenie prowadzić w tempie
spacerowym.
• Strzałka
przeciwbryzgowej wskazuje kierunek
obrotu szczotki.
• Przed użyciem urządzenia na
delikatnych podłożach należy je
przetestować w niewidocznym miejscu.
Wybór odpowiedniej
szczotki
Wymiana szczotki opisana jest w rozdzi-
ale „Instrukcja montażu".
Szczotka metalowa (
Do usuwania uporczywych porostów i
mchów na niewrażliwym podłożu.
Szczotkę metalową używać tylko
na niewrażliwych podłożach (ulica,
chodnik), ponieważ delikatniejsze
nawierzchnie mogłoby zostać
uszkodzone lub zadrapane.
Szczotka nylonowa (
Do usuwania chwastów, porostów i mchu
z małych wąskich szczelin.
64
na osłonie
nr 17):
nr 18):
Szczotka plastikowa (
Do usuwania chwastów, porostów i mchu
z szerokich szczelin oraz do czyszczenia
mniejszych powierzchni.

Oczyszczani

i konserwacja
Przed rozpoczęciem jakich-
kolwiek prac przy urządzeniu
wyjmij wtyczkę sieciową z
gniazdka.
Prace, które nie zostały opi-
sane w tej instrukcji obsługi,
musi wykonywać nasze Cen-
trum Serwisowe. Stosuj tylko
oryginalne części.
Oczyszczani
Nie spryskuj urządzenia wodą i nie
myj go pod bieżącą wodą. Grozi
to porażeniem prądem i uszkodze-
niem urządzenia.
Zawsze dbać o czystość
urządzenia. Nie stosować żadnych
silnych środków myjących ani ro-
zpuszczalników.
• Po każdym użyciu urządzenie, szczotkę
i osłonę przeciwbryzgową oczyścić za
pomocą miękkiej szczotki lub ściereczki.
• Dbać o czystość otworów wentylacyj-
nych.

Konserwacja

• Używać tylko części zamiennych i
akcesoriów dostarczonych i zale-
canych przez producenta.
• Przed każdym użyciem przeprowadzić
kontrolę wzrokową urządzenia. Nie
nr 10):

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910