Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWB 30 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 18

Waschbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
Loskoppelen:
Het afnemen van de hogedrukschrobber
geschiedt in omgekeerde volgorde.
1. Schroef de wartelmoer(4) van de adap-
ter (5) los.
2. Koppel de sluitingen los door deze in
te drukken en 90° in tegengestelde rich-
ting te draaien (bajonetsluiting).
Gebruik van
reinigingsmiddelen
Gebruik een neutraal reinigingsmiddel
dat biologisch afbreekbaar is. Neem bij
gebruik van reinigingsmiddelen de gebru-
iksaanwijzing van de betreffende fabrikant
in acht.
Reiniging/onderhoud/
bewaring
Trek de stekker van de hogedrukrei-
niger uit het stopcontact voordat u
aan het apparaat werkt. Er bestaat
een risico op een elektrische schok.
• Reinig het apparaat met een vochtig
doekje.
• Het apparaat is vrij van onderhoud.
• Bewaar het apparaat in een vorstvrije
ruimte.
18
Afvalverwerking en
milieubescherming
Breng het apparaat, de toebehoren en de
verpakking naar een geschikt recyclagepunt.
Reserveonderdelen/
Accessoires
Reserveonderdelen en
accessoires verkrijgt u op
www.grizzly-service.eu
Indien u geen Internet hebt, neem dan tele-
fonisch contact op met het Service-Center
(zie „Service-Center" pagina 19). Hou de
onderstaande bestelnummers klaar.
9 Adapter ....................... 30300505

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PWB 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Pwb 18 a1291645