Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 98

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
6.
Sposoby wykrywania wycieków
Poniższe metody detekcji wycieków uważane są za odpowiednie dla układów
zawierających palne czynniki chłodnicze.
Do wykrywania wycieków palnego czynnika chłodniczego należy używać detektorów
elektronicznych, które mogą wymagać kalibracji, ponieważ ich dokładność może być
niewystarczająca (urządzenie detekcyjne należy kalibrować w miejscu wolnym od
czynnika chłodniczego). Należy się upewnić, że detektor nie jest potencjalnym źródłem
zapłonu oraz że jest odpowiedni do zastosowanego typu chłodziwa. Urządzenie do
wykrywania wycieków należy ustawić na ułamek dolnej granicy wybuchowości czynnika
chłodniczego oraz należy skalibrować dla potwierdzonego właściwego stężenia
konkretnego gazu (maksymalnie 25%).
Preparaty do wykrywania wycieków mogą być stosowane w przypadku większości
czynników chłodniczych. Należy unikać stosowania detergentów zawierających chlor,
ponieważ może on wchodzić w reakcję z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję
rur miedzianych.
W razie podejrzenia wycieku należy usunąć lub wygasić wszystkie źródła otwartego
ognia.
W razie wykrycia wycieku wymagającego lutowania twardego należy odzyskać całość
chłodziwa z układu lub zapewnić jego odizolowanie (za pomocą zaworów zamykających)
w sekcji układu oddalonej od źródła wycieku. Podczas lutowania twardego i przed jego
rozpoczęciem należy opróżnić układ za pomocą azotu beztlenowego.
7.
Usuwanie i opróżnianie
W razie konieczności otwarcia układu chłodniczego w celu przeprowadzenia napraw –
lub w innym celu – należy stosować procedury standardowe. Należy przestrzegać
najlepszych praktyk, ponieważ konieczne jest uwzględnienie zapalności. Należy
przeprowadzić poniższe procedury.
 Usunąć czynnik chłodniczy.
www.blaupunkt.com
98

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis