Herunterladen Diese Seite drucken

Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa - Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

BAC-PO-1414-Q11L
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora przenośnego należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi.
Instrukcję należy zachować, aby możliwe było skorzystanie z niej w przyszłości oraz ze
względu na gwarancję.
UWAGA
1.
Nie przyspieszać procesu rozmrażania ani nie czyścić urządzenia w sposób inny niż
zalecany przez producenta.
2.
Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie występują stale
działające źródła zapłonu (na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe
lub działający grzejnik elektryczny).
3.
Nie dziurawić ani nie spalać urządzenia.
4.
Prosimy pamiętać, że niektóre czynniki chłodnicze są bezwonne.
5.
Urządzenie należy zainstalować, obsługiwać i przechowywać w pomieszczeniu o
powierzchni większej niż 13 m
6.
Czynności serwisowe powinny być przeprowadzane ściśle zgodnie z zaleceniami
producenta.
7.
Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu mającym odpowiednią wentylację, o
powierzchni zgodnej z powierzchnią określoną dla działania urządzenia.
8.
Procedury, które mają związek z bezpieczeństwem, powinny być wykonywane wyłącznie
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2
.
www.blaupunkt.com
73

Werbung

loading