Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 80

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
MONTAŻ WYLOTU GORĄCEGO POWIETRZA
Wykonać poniższe kroki, aby zmontować adaptery rury przed ich użyciem.
MONTAŻ RURY WYLOTOWEJ
Korzystając z ilustracji ①, obrócić rurę wylotową, aby odłączyć ją od urządzenia.
1.
Korzystając z ilustracji ②, obrócić rurę wylotową, aby następnie przymocować ją do
2.
urządzenia.
www.blaupunkt.com
80

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis