Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 99

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
 Przedmuchać układ gazem obojętnym.
 Opróżnić układ.
 Ponownie przedmuchać gazem obojętnym.
 Otworzyć układ poprzez przecięcie lub lutowanie twarde.
Odzyskane chłodziwo należy umieścić we właściwych butlach na odzyskane chłodziwo.
Układ należy „przedmuchać" azotem beztlenowym (OFN), aby zapewnić bezpieczeństwo
urządzenia. Może zajść konieczność kilkakrotnego powtórzenia tej procedury. Do tego
celu nie należy używać sprężonego powietrza lub tlenu. Przedmuchanie polega na
wprowadzeniu do układu, w którym występuje podciśnienie, azotu beztlenowego i
dalszym napełnianiu aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego, a następnie odpowietrzaniu i
uzyskaniu podciśnienia. Powyższą procedurę należy powtarzać do momentu
całkowitego opróżnienia układu z chłodziwa. Po ostatnim przedmuchaniu azotem
beztlenowym układ należy odpowietrzyć do poziomu ciśnienia atmosferycznego, aby
umożliwić wykonanie dalszych prac serwisowych. Powyższa czynność jest konieczna
przed rozpoczęciem lutowania twardego rur. Upewnić się, czy wylot pompy nie znajduje
się w pobliżu źródeł zapłonu i czy zapewniona jest wentylacja.
8.
Procedura napełniania
Oprócz konwencjonalnych procedur napełniania chłodziwem należy przestrzegać
poniższych wymogów.
-
Upewnić się, czy podczas korzystania z urządzeń do wprowadzania czynnika do
układu nie wystąpi zanieczyszczenie innymi czynnikami chłodniczymi. Węże i rury
powinny być jak najkrótsze, aby zminimalizować ilość wprowadzonego do nich
chłodziwa.
-
Butle z gazem należy przechowywać w pozycji pionowej.
-
Przed napełnieniem układu chłodziwem należy upewnić się, że układ jest
uziemiony.
www.blaupunkt.com
99

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis