Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 96

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
8)
Sprawdzenie podzespołów elektrycznych
Naprawa i konserwacja podzespołów elektrycznych powinna obejmować wstępną
kontrolę bezpieczeństwa i procedury sprawdzania podzespołów. W razie wykrycia
usterki, która ma wpływ na bezpieczeństwo, należy (niezwłocznie) odłączyć
zasilanie elektryczne na czas usuwania usterki. Jeżeli usterki nie da się usunąć w
szybkim czasie, a jednocześnie wymagane jest kontynuowanie pracy, należy
zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. O zastosowanym rozwiązaniu
należy powiadomić właściciela urządzenia, aby zapewnić, że wszyscy
zainteresowani zostali poinformowani.
Wstępna kontrola bezpieczeństwa powinna obejmować poniższe elementy.
 Kondensatory powinny zostać rozładowane w bezpieczny sposób, aby uniknąć
ryzyka iskrzenia.
 Napełnianie, odzyskiwanie lub opróżnianie układu nie może odbywać się w
otoczeniu, w którym znajdują się odsłonięte przewody lub podzespoły pod
napięciem.
 Należy zapewnić nieprzerwane uziemienie.
2.
Naprawa podzespołów zaplombowanych
1)
Przed zdjęciem zaplombowanych pokryw itp. podczas naprawy należy wyłączyć
wszystkie źródła zasilania urządzenia, które będzie serwisowane. Jeżeli urządzenie
musi być zasilane prądem podczas serwisowania, w newralgicznym miejscu należy
umieścić stale działający detektor wycieków czynnika chłodniczego, aby ostrzec
przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami.
2)
Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe aspekty, aby zapewnić, że podczas
pracy z podzespołami elektrycznymi nie dojdzie do uszkodzenia osłon, co mogłoby
obniżyć stopień ochrony. Obejmuje to uszkodzenia przewodów, nadmierną liczbę
połączeń, złącza niezgodne ze specyfikacją, uszkodzenia uszczelek, nieprawidłowe
umieszczenie dławików itp.
Upewnić się, że urządzenie jest bezpiecznie ustawione.
www.blaupunkt.com
96

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis