Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 87

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
II. Tryb czuwania:
W trybie czuwania włączone jest jedynie słabe podświetlenie wskaźnika <
<
>.
III. Tryb czasu pracy:
(1)
Czas pracy: od 0 do 24 godzin.
(2)
Tryb czasu pracy umożliwia konfigurację czasu automatycznego wyłączenia
podczas pracy lub czasu automatycznego włączenia, gdy urządzenie jest w trybie
czuwania.
(3)
Do konfiguracji ustawień czasu pracy wykorzystać można zarówno przycisk <
jak i pokrętło <
(4)
Każde naciśnięcie przycisku TIMER powoduje zwiększanie wartości na wyświetlaczu
<
> w kolejności: 00→01→ do 24 a następnie następuje powrót do wartości 00.
(5)
Konfiguracja czasu automatycznego wyłączenia:
a.
Nacisnąć przycisk <
wyświetlaczu <
zakończenia konfiguracji na ekranie ponownie pojawi się tryb pracy.
b.
Naciśnięcie przycisku <
anulowanie funkcji automatycznego wyłączenia. Urządzenie wyłączy się.
(6)
Konfiguracja czasu automatycznego włączenia:
a.
Podczas konfiguracji czasu automatycznego włączenia można również
programować funkcje.
>.
>, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia. Na
> będzie migał ustawiony czas. Po 5 sekundach od
> przed zapisaniem ustawienia spowoduje
www.blaupunkt.com
> i lampki
>,
87

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis