Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 92

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
KONSERWACJA
PRZED CZYSZCZENIEM ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY.
Filtry powietrza
Filtry powietrza znajdują się z lewej strony
urządzenia.
Aby wyjąć filtr, należy pociągnąć ramkę filtra
w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Skraplacz/parownik
Użyć odkurzacza z zamontowaną szczotką.
Plastikowa obudowa
Oczyścić wilgotną ściereczką, a następnie
osuszyć miękką szmatką.
Zasilanie
1.
Upewnić się, że przewód jest podłączony do odpowiedniego źródła zasilania.
2.
Całkowicie umieścić wtyczkę w gnieździe, aby uniknąć upływu prądu.
3.
Nie ciągnąć za przewód zasilający, aby uniknąć szkód.
www.blaupunkt.com
92

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis