Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 85

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
(4)
MOC (pokrętło mocy wentylatora)
a.
Obrócić pokrętło <
Auto<AU>→duża<F3>→średnia<F2>→niska<F1>.
b.
Obrócić pokrętło <
Auto<AU>→duża<F3>→średnia<F2>→niska<F1>.
c.
W trybie chłodzenia można zmienić moc wentylatora: niska, średnia, wysoka i
automatyczna. Na ekranie wyświetlacza <
<F1>, <F2>, <F3> lub <AU>.
d.
Domyślnie wentylator pracuje ze średnią mocą: <F2>.
(5)
Czas pracy (automatyczne włączenie/automatyczne wyłączenie)
a.
Nacisnąć przycisk <
<
anulowanie ustawienia. Wskaźnik <
b.
Gdy urządzenie pracuje, nacisnąć przycisk <
aby ustawić czas automatycznego wyłączenia: od 0 do 24 godzin.
c.
Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, nacisnąć przycisk <
pokrętło <
d.
Aby zmienić ustawienia czasu pracy, obrócić pokrętło <
lewo, aby zmienić wartość w krokach co +1 godz./-1 godz.
e.
Po aktywowaniu funkcji czasu pracy naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
<
> w lewo, aby zmienić moc na:
> w lewo, aby zmienić moc na:
>, aby aktywować funkcję czasu pracy. Wskaźnik
> włączy się. Ponowne naciśnięcie przycisku <
>, aby ustawić czas automatycznego włączenia: od 0 do 24 godzin.
> przez 1 sekundę spowoduje płynne zwiększanie czasu.
:
> widoczne będzie wskazanie
> zgaśnie.
> i obrócić pokrętło <
www.blaupunkt.com
:
> spowoduje
> i obrócić
> w prawo / w
>,
85

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis