Pierwsze Kroki - Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
5.
Przechowywanie zapakowanych (niesprzedanych) urządzeń musi być przeprowadzane
tak, aby uszkodzenie mechaniczne urządzenia w opakowaniu nie mogło powodować
wycieku chłodziwa. Maksymalną liczbę urządzeń, które mogą być przechowywane
łącznie, określają stosowne przepisy miejscowe.
6.
Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby chronić je przed mechanicznymi
uszkodzeniami.
7.
Wszystkie osoby zaangażowane w prace konserwacyjne oraz inne prace
przeprowadzane w pobliżu należy poinformować o zakresie prowadzonych prac. Należy
unikać pracy w zamkniętych przestrzeniach. Należy wygrodzić przestrzeń, w której
prowadzone są prace. Należy zapewnić bezpieczne warunki poprzez kontrolę
materiałów palnych.

PIERWSZE KROKI

Poniższe kroki umożliwiają zwiększenie wydajności
ogrzewania i chłodzenia.
1)
Rozprostowana rura wylotu powietrza nie może być
dłuższa niż 400 mm. Należy dbać o drożność rury
wylotowej.
2)
Należy zachować minimalną odległość 500 mm
strony urządzenia zawierającej filtr od ściany lub
innych przeszkód.
3)
Gdy urządzenie rozpocznie proces odszraniania, na
wyświetlaczu LED pojawi się wskazanie „DF".
www.blaupunkt.com
76

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis