Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 84

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
 Na wyświetlaczu <
(3)
TEMP. (pokrętło temperatury i wilgotności)
a.
CHŁODZENIE/OGRZEWANIE:
 Obrócić pokrętło <
 Obrócić pokrętło <
 Podczas obracania pokrętłem <
b.
OSUSZANIE POWIETRZA:
 W trybie osuszania powietrza pokrętło <
c.
Czas pracy:
 Obrócić pokrętło <
 Obrócić pokrętło <
 Nacisnąć przycisk <
w zależności od wybranej jednostki. Wartość maksymalna: 30℃/86℃
(25℃/77℃).
w zależności od wybranej jednostki. Wartość minimalna: 17℃/63℃
(15℃/59℃).
dokonaniu regulacji na wyświetlaczu <
temperatura.
+1 godz.
-1 godz.
konfiguracji na wyświetlaczu <
włączenia/wyłączenia. Po zakończeniu konfiguracji ustawione wartości
zostaną wyświetlone.
> widoczna będzie temperatura.
:
> w prawo. Wartość zwiększana będzie o 1℃/1℃
> w lewo. Wartość będzie zmniejszana o 1℃/1℃
> wyświetlacz <
> w prawo, aby zwiększać wartość w krokach co
> w lewo, aby zmniejszać wartość w krokach co
> przed obróceniem pokrętła <
> będzie migać czas
www.blaupunkt.com
> miga. Po
> widoczna będzie ustawiona
> nie działa.
>. Podczas
84

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis