Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 94

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
2)
Działanie
Prace należy przeprowadzać z wykorzystaniem procedur kontrolnych, które
pomogą zminimalizować ryzyko zapłonu palnego gazu lub oparów obecnych
podczas wykonywania prac.
3)
Sprawdzenie obecności gazów chłodniczych
Przed rozpoczęciem pracy i w trakcie wykonywania pracy należy sprawdzić miejsce
pracy za pomocą odpowiedniego czujnika gazów chłodniczych, aby technik miał
świadomość działania w obszarze zagrożonym pożarem. Należy upewnić się, że
urządzenie do wykrywania wycieków jest odpowiednie do wykrywania palnych
czynników chłodniczych, tj. nie wytwarza iskry, jest odpowiednio zabezpieczone lub
samoistnie bezpieczne.
4)
Gaśnica
Jeżeli urządzenie chłodnicze lub jego części będą poddawane pracom
wymagającym zastosowania bardzo wysokiej temperatury, w przestrzeni roboczej
należy umieścić gotowy do użycia, odpowiedni sprzęt gaśniczy. Obok przestrzeni
roboczej należy umieścić gaśnicę proszkową lub CO
5)
Brak źródeł zapłonu
Osoby przeprowadzające prace związane z układem chłodniczym obejmujące
odsłonięcie rur, które zawierają lub zawierały palne czynniki chłodnicze, nie mogą
stosować źródeł zapłonu, w sposób który mógłby przyczyniać się do ryzyka
wywołania pożaru lub wybuchu. Wszelkie źródła zapłonu, w tym palenie tytoniu,
należy umieścić w odpowiedniej odległości od miejsca instalacji, napraw, usuwania
i utylizacji urządzenia, kiedy to może dojść do uwolnienia palnego czynnika
chłodniczego. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić przestrzeń wokół
urządzenia, aby upewnić się, że jest ona wolna od czynników mogących
spowodować pożar lub zapłon. W przestrzeni roboczej należy umieścić znaki „Zakaz
palenia".
www.blaupunkt.com
.
2
94

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis