Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 83

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
 Urządzenie włączy się i podświetli się wskaźnik <
 Wyłączenie urządzenia i przejście do trybu czuwania. Podświetlenie
(2)
MODE (przycisk zmiany funkcji)
(domyślne) → usuwaniem wilgoci → ogrzewaniem → chłodzeniem.
a.
CHŁODZENIE:
 Wskaźnik <
 Wskaźnik <
 Jeśli sprężarka wyłączy się, wskaźnik <
 Na wyświetlaczu <
b.
OSUSZANIE POWIETRZA
 Wskaźnik <
 Wskaźnik <
 Jeśli sprężarka wyłączy się, wskaźnik <
 Na ekranie wyświetlacza <
c.
OGRZEWANIE:
 Wskaźnik <
 Wskaźnik <
 Jeśli sprężarka wyłączy się, wskaźnik <Ogrzewanie> będzie migał.
wskaźnika <
> zgaśnie.
> włączy się.
> zmieni kolor na niebieski.
> włączy się.
> zmieni kolor na zielony.
> włączy się.
> zmieni kolor na czerwony.
: przełączanie pomiędzy chłodzeniem
> widoczna będzie temperatura.
> pojawi się wskazanie „dH".
www.blaupunkt.com
>.
> będzie migał.
> będzie migał.
83

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis