Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 100

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
-
Po zakończeniu napełniania układu należy go oznakować (jeżeli nie zrobiono tego
wcześniej).
-
Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wprowadzić zbyt dużej ilości
chłodziwa do układu chłodniczego. Przed ponownym napełnieniem układu należy
przeprowadzić test jego szczelności z wykorzystaniem azotu beztlenowego. Po
napełnieniu, ale przed oddaniem do użytku, układ należy poddać próbie
szczelności. Przed transportem należy przeprowadzić ponowną próbę szczelności.
9.
Wycofanie z eksploatacji
Przed wykonaniem procedury konieczne jest, aby technik w pełni zapoznał się z
urządzeniem. Zaleca się bezpieczną utylizację wszystkich czynników chłodniczych. Przed
wycofaniem z eksploatacji należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego na
wypadek, gdyby przed ponownym użyciem odzyskanego czynnika chłodniczego
wymagana była jego analiza. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem procedury wycofania z
eksploatacji zapewnić dostępność zasilania elektrycznego.
a)
Zapoznać pracowników z urządzeniem i jego obsługą.
b)
Odizolować układ elektrycznie.
c)
Przed rozpoczęciem procedury należy upewnić się, czy:
 w razie potrzeby dostępne są urządzenia mechaniczne do transportu butli z
czynnikiem chłodniczym;
 środki ochrony osobistej są dostępne i prawidłowo stosowane;
 proces odzysku czynnika jest stale nadzorowany przez osobę o odpowiednich
kwalifikacjach;
 sprzęt do odzysku i butle spełniają odpowiednie normy.
d)
Jeśli to możliwe, czynnik chłodniczy należy wypompować z układu.
www.blaupunkt.com
100

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis