Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 97

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
Sprawdzić, czy uszczelki bądź materiały uszczelniające nie uległy uszkodzeniu w stopniu,
który ograniczyłby ich funkcję, czyli zapobieganie wnikaniu do obudowy palnych
substancji. Części zamienne należy serwisować zgodnie ze specyfikacją producenta.
UWAGA: Korzystanie z uszczelniaczy silikonowych może ograniczać skuteczność
niektórych urządzeń do wykrywania wycieków. Podzespoły samoistnie bezpieczne nie
muszą być izolowane przed rozpoczęciem prac.
3.
Naprawa podzespołów samoistnie bezpiecznych
Stałe obciążenie obwodu (impedancyjne lub pojemnościowe) nie może przekraczać
dopuszczalnego napięcia i natężenia urządzenia.
Podłączone do zasilania podzespoły samoistnie bezpieczne są jedynym typem
podzespołów, które umożliwiają serwisowanie w obecności substancji palnych.
Aparatura sprawdzająca powinna mieć odpowiednią wartość znamionową. Podzespoły
można wymieniać wyłącznie na podzespoły określone przez producenta. Użycie
podzespołów o innej charakterystyce może spowodować zapłon chłodziwa obecnego w
powietrzu wskutek wycieku.
4.
Przewody
Należy się upewnić, że przewody nie są zużyte, skorodowane, poddawane działaniu
dużej siły, wibracji, nie mają kontaktu z ostrymi krawędziami oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Podczas kontroli należy również wziąć pod uwagę skutki
starzenia się lub stałych wibracji z takich źródeł jak sprężarki lub wentylatory.
5.
Wykrywanie palnych czynników chłodniczych
Pod żadnym pozorem nie można wykorzystywać potencjalnych źródeł zapłonu do
wyszukiwania lub wykrywania wycieków czynnika chłodniczego. Nie należy korzystać z
palników gazowych (ani innych detektorów wykorzystujących odsłonięty płomień).
www.blaupunkt.com
97

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis