Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 93

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
MIEJSCE UŻYTKOWANIA
1.
Umieścić urządzenie w przestronnym pomieszczeniu mającym wydajną wentylację, aby
zapewnić płynne odprowadzanie zużytego powietrza.
2.
Aby zapobiec niebezpiecznym upływom prądu, nie umieszczać urządzenia w
pomieszczeniu mokrym lub wilgotnym.
3.
Nie umieszczać urządzenia w silnie nasłonecznionym narożniku pomieszczenia, aby
zapobiec jego przegrzaniu i wyłączeniu. Użytkowanie w takim miejscu może również
spowodować odbarwienie lub wyblaknięcie obudowy urządzenia.
Uwagi
Urządzenie zostało wyposażone w termiczny moduł odcinający zasilanie.
Urządzenia nie należy umieszczać blisko innych przedmiotów (np. mebli lub zasłon).
Przesłonięcie otworu wlotowego powietrza może wpłynąć na znaczące obniżenie wydajności
urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
1.
Informacje na temat napraw
1)
Sprawdzenie otoczenia
Przed rozpoczęciem prac związanych z układem zawierającym palne substancje
chłodnicze należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, aby zminimalizować
ryzyko zapłonu. Przed przystąpieniem do naprawiania systemu chłodzącego należy
wykonać poniższe czynności sprawdzające.
www.blaupunkt.com
93

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis