Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 95

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
6)
Wentylacja
Przed otwarciem układu lub rozpoczęciem prac z wykorzystaniem bardzo wysokiej
temperatury należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni roboczej i
dostęp do świeżego powietrza. Wentylacja powinna działać w trakcie
przeprowadzania prac. Wentylacja powinna zapewniać rozproszenie uwolnionego
czynnika chłodniczego i, jeśli to możliwe, wydalenie go do atmosfery.
7)
Sprawdzenie sprzętu chłodniczego
Jeżeli zachodzi konieczność wymiany podzespołów elektrycznych, należy dobrać
podzespoły odpowiedniego typu i zgodne ze specyfikacją. Należy bezwzględnie
przestrzegać wskazówek producenta w zakresie konserwacji i napraw. W razie
wątpliwości należy skonsultować się z działem technicznym producenta.
Przed umieszczeniem palnych czynników chłodniczych należy wykonać poniższe
czynności kontrolne.
-
Ilość czynnika chłodniczego musi być zgodna z powierzchnią pomieszczenia,
w którym instalowane są podzespoły zawierające chłodziwo.
-
Urządzenia wentylacyjne oraz otwory wentylacyjne działają z odpowiednią
wydajnością i nie są przesłonięte.
-
Jeżeli wykorzystywany jest pośredni obwód chłodzący, należy sprawdzić
obecność chłodziwa w obwodzie podrzędnym.
-
Oznakowanie urządzeń musi być widoczne i czytelne. Nieczytelne znaki i
symbole należy doprowadzić do stanu używalności.
-
Przewód chłodniczy i inne podzespoły są umieszczone tak, aby
zminimalizować ryzyko narażenia ich na działanie substancji, które mogłyby
doprowadzić do korozji podzespołów zawierających chłodziwo, chyba że
podzespoły te zostały wykonane z materiałów, które są samoistnie odporne na
korozję lub zostały przed nią należycie zabezpieczone.
www.blaupunkt.com
95

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis