Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 89

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
VI. Zabezpieczenia
(1)
Zabezpieczenie sprężarki
Sprężarka pozostanie wyłączona przez 3 minuty lub dłużej przed ponownym
włączeniem.
(2)
Zabezpieczenie przed mrozem
(a)
Na ekranie wyświetlacza <
(b) Urządzenie przeprowadza odszranianie, gdy wewnętrzna temperatura jest
zbyt niska, aż do osiągnięcia normalnej temperatury pracy. Na wyświetlaczu
ponownie wyświetlone zostaną funkcje.
(3)
W razie awarii wewnętrznego termistora (T, typ okrągły) na ekranie <
się wskazanie <E1>. Wszystkie wskaźniki zgasną i urządzenie wyłączy się. Po
rozwiązaniu problemu urządzenie wznowi pracę.
(4)
W razie awarii wewnętrznego termistora na ekranie <
<E2>. Wszystkie wskaźniki zgasną i urządzenie wyłączy się. Po rozwiązaniu
problemu urządzenie wznowi pracę.
(5)
Zabezpieczenie przed przepełnieniem wodą
(a)
Na ekranie wyświetlacza <
(b) Urządzenie przerwie pracę, gdy zbiornik na wodę zapełni się i wyświetlany jest
błąd <E4>. Po rozwiązaniu problemu urządzenie powróci do trybu czuwania.
Aby zrestartować, nacisnąć przycisk <
> pojawi się wskazanie <dF>.
> pojawi się wskazanie <E4>.
>.
www.blaupunkt.com
> pojawi
> pojawi się wskazanie
89

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis