Specyfikacja - Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L

SPECYFIKACJA

Model:
Zasilanie
Moc znamionowa (EN60335)
Chłodzenie
Ogrzewanie
Moc chłodnicza
Moc grzewcza
Osuszanie
Ochrona IP
Czynnik chłodniczy
Dopuszczalne nadciśnienie robocze
Pobór:
Wydalanie:
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
Wymiary (mm)
Na terenie UE symbol ten oznacza, że produkt nie może być utylizowany
wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec
negatywnemu wpływowi niekontrolowanej utylizacji odpadów na zdrowie
człowieka i środowisko naturalne, należy zadbać o bezpieczny recykling
urządzenia, który sprzyja propagowaniu ponownego wykorzystywania
surowców. W celu oddania zużytego urządzenia należy skontaktować się z
firmą zajmującą się odbiorem odpadów lub punktem zakupu urządzenia,
ponieważ podmioty te są w stanie poddać urządzenie bezpiecznemu
recyklingowi.
www.blaupunkt.com
BAC-PO-1414-Q11L
220–240 V, 50 Hz
1535 W
1290 W
4000 W
4000 W
70 litrów/dzień
IP24
R290, 0,27 kg
0,6 MPa
2,5 MPa
4,0 MPa
330 (szer.) × 550 (gł.) × 790 (wys.)
104

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis