Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 75

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
19. Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez producenta,
podległy mu serwis techniczny lub wykwalifikowanego technika. W ten sposób uniknie
się potencjalnych zagrożeń.
20. Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterie.
21. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz
osoby posiadające obniżone zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne bądź
nieposiadające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem zapewnienia nadzoru i
udzielenia wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz
objaśnienia powiązanych zagrożeń. Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie
urządzenia do zabawy. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji
urządzenia przez dzieci, które nie znajdują się pod nadzorem.
22. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do źródła zasilania o impedancji nie większej niż
0,219 Ω. W razie potrzeby należy skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej, aby
poznać parametry impedancji sieci.
23. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
instalacji elektrycznych.
24. Nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki lub domowe
pralnie. (Modele z zestawem zaokiennym są nieodpowiednie).
Transport, oznakowanie i przechowywanie urządzenia
1.
Transport urządzenia zawierającego palny czynnik chłodniczy musi być przeprowadzany
w sposób zgodny z przepisami transportowymi.
2.
Oznakowanie urządzenia musi być zgodne z miejscowymi wymogami.
3.
Utylizacja urządzenia zawierającego palny czynnik chłodniczy musi być przeprowadzana
w sposób zgodny z przepisami krajowymi.
4.
Urządzenie należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.
www.blaupunkt.com
75

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis