Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 86

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
(6)
Funkcja SLEEP (przycisk trybu SLEEP)
a.
Funkcja SLEEP w trybie chłodzenia:
 Wskaźnik <
 Temperatura zostanie zwiększona o 1℃/2℃ po jednej godzinie i o
b.
Funkcja SLEEP w trybie ogrzewania:
 Wskaźnik <
 Temperatura zostanie obniżona o 1℃/2℃ po jednej godzinie i o
c.
W trybie osuszania powietrza funkcja SLEEP jest wyłączona.
(7)
SWING (automatyczna zmiana ustawienia żaluzji wentylatora)
a.
Po włączeniu funkcji automatycznego ruchu żaluzji wentylatora wskaźnik
<
b.
Po włączeniu zasilania w urządzeniu domyślnie włączona jest funkcja
automatycznej zmiany ustawienia żaluzji wentylatora.
c.
Funkcję automatycznej zmiany ustawienia żaluzji wentylatora można ustawić
za pomocą panelu sterowania lub pilota.
d.
W momencie wyłączenia urządzenia żaluzje ustawiają się w położeniu
neutralnym.
e.
Funkcja automatycznego ruchu żaluzji jest wyłączona, jeżeli urządzenie
pracuje w trybie innym niż ogrzewanie lub osuszanie.
> włączy się.
2℃/4℃ po 2 godzinach. Później temperatura będzie utrzymywana na
stałym poziomie.
> włączy się.
2℃/4℃ po 2 godzinach. Później temperatura będzie utrzymywana na
stałym poziomie.
> włączy się / zgaśnie.
:
www.blaupunkt.com
:
86

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis