Ważne Informacje - Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
WAŻNE INFORMACJE
Urządzenie odprowadza parę wodną przez rurę wylotową.
1.
W trybie chłodzenia montaż rurki spustowej nie jest konieczny. Należy sprawdzić, czy
otwór spustowy jest zabezpieczony gumowym korkiem podczas pracy urządzenia.
W trybie ogrzewania należy wyjąć gumowy korek spustowy ①, aby zainstalować wężyk
2.
spustowy i zapewnić wydajność ogrzewania.
W trybie osuszania należy wyjąć gumowy korek spustowy ①, aby zainstalować wężyk
3.
spustowy, następnie zdemontować rurę wylotową, aby zapewnić wydajność osuszania.
※ Gdy zbiornik na wodę zapełni się, na ekranie wyświetlacza <
wskazanie <E4>. Wyjąć gumowy korek ② z dolnego otworu spustowego, aby spuścić
wodę. Następnie nacisnąć przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.
www.blaupunkt.com
> pojawi się
91

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis