Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 159

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Porucha
Čisticí výkon
nástavce na vlhké čištění
pevných podlah se sníží.
Vytvářejí se šmouhy.
Možná příčina a odstranění
Pravděpodobně je mikroutěrka upevněná na rámečku držáku
mikroutěrky šikmo a koliduje s rámy těsnění krytu.
– Zkontrolujte, jestli je mikroutěrka upevněná na rámečku držáku
rovně.
Případně je ucpaný sací kanál.
– Abyste odstranili ucpání, otevřete revizní klapku na levé straně
nástavce na vlhké čištění pevných podlah. Pro otevření zasuňte
3
minci do drážky (1).
Magnetický uzávěr revizní klapky se otevře a vyskočí (2). Nyní
máte odkrytý pohled na sací kanál.
– Odstraňte předměty, které ucpávají sací kanál (3). Použijte k
tomu příp. podle potřeby vhodný tupý předmět (např.
šroubovák, háček).
– Revizní klapku opět zavřete tím, že ji zamáčknete.
Magnetický uzávěr revizní klapky zaskočí a klapka je těsně
uzavřena.
Mikroutěrka je možná příliš silně znečištěná.
– Vyměňte mikroutěrku, viz
Mikroutěrka je možná příliš suchá.
– Zkontrolujte vlny LED nástavce na vlhké čištění pevných
podlah. Pokud tyto svítí žlutě, musíte naplnit nádobku, viz
Vyjmutí, naplnění a nasazení nádobky
– Mikroutěrku nejprve navlhčete pomocí funkčního tlačítka, viz
První navlhčení suché mikroutěrky
– Stupeň navlhčení případně zvýšíte pomocí funkčního tlačítka,
viz
Automatické navlhčení a režim na sucho
Mikroutěrka možná nebyla před prvním použitím vyprána.
– Vyperte mikroutěrku před prvním použitím, viz .
Pravděpodobně došlo k nadměrnému dávkování čisticího
prostředku.
– Opakujte proces čištění s novou mikroutěrkou a čistou vodou.
Pravděpodobně se na podlaze nacházejí zbytky starých
konzervačních a čisticích prostředků.
– Opakujte proces čištění, dokud nedosáhnete zlepšení; případně
je zapotřebí důkladné vyčištění.
Mikroutěrka je možná příliš silně znečištěná.
– Vyměňte mikroutěrku, viz
– Vlhký film neschne rovnoměrně.
Výměna mikroutěrky
[} 148].
[} 150].
[} 149].
Výměna mikroutěrky
[} 154].
[} 154].
159

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100