Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 138

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Nebezpečí spálení!
Nebezpečí udušení!
Nebezpečí poranění
pohyblivými
součástmi!
Nebezpečí poranění
podtlakem!
Nebezpečí zranění
plastovými úlomky s
ostrými hranami!
Nebezpečí zranění a
pádu!
138
Můžete se spálit horkou nebo vroucí vodou.
Do nádobky nástavce na vlhké čištění pevných podlah nelijte
horkou ani vroucí vodu.
Malé díly se mohou dostat do dýchacích cest a způsobit udušení.
Pravidelně kontrolujte, zda je šev zeleného uchycení
mikroutěrky v dobrém stavu.
Pokud je to nutné, vyměňte mikroutěrku za novou, aby se zelené
uchycení jako malý díl neuvolnilo.
Pohyblivé části (např. rotující kartáče nebo kmitající držák
mikroutěrky) vás mohou poranit.
Před jakoukoli manipulací, čištěním nebo údržbou přístroj vždy
vypněte.
Před manipulací, čištěním nebo údržbou nástavce odpojte
nástavec od přístroje.
Udržujte odstup od pohyblivých součástí.
Nikdy nesahejte do rotujících součástí.
Nasátí kůže nebo vlasů může způsobit zranění.
Nikdy nevysávejte části těla nebo vlasy na hlavě.
Nevysávejte v blízkosti dětí nebo domácích zvířat.
Prasklý plast může být ostrý a můžete se o něj zranit.
Nepoužívejte přístroj, pokud byly jeho plastové díly poškozeny
pádem nebo nárazem.
Chraňte se před ostrohrannými úlomky.
Pokud zařízení nesprávně zatížíte, můžete spadnout.
Odstavujte přístroj do parkovací polohy s nástavcem výhradně
na vodorovné plochy.
Nikdy se o přístroj neopírejte.
Nikdy nestoupejte na nástavce.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100