Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 158

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Porucha
Revizní klapka se nezavírá,
resp. nezůstává zavřená.
Nástavec na vlhké čištění
pevných podlah příliš silně
vibruje.
Nástavec na vlhké čištění
pevných podlah zanechává
na podlaze pruhy / stopy.
Výsledek vysávání nástavcem
na vlhké čištění pevných
podlah není uspokojivý.
158
Možná příčina a odstranění
– Zkontrolujte usazení a aretaci rámečku držáku mikroutěrky.
Pravděpodobně není nádobka správně upevněna.
– Vypněte tyčový aku vysavač.
– Nasaďte nádobku, viz
[} 148]
– Tyčový aku vysavač poté ještě jednou zapněte.
Pravděpodobně je znečištěný přidržovací magnet.
– Vypněte tyčový aku vysavač.
– Vyčistěte povrch magnetu.
Případně je sací kanál ještě mokrý.
– Vypněte tyčový aku vysavač.
– Usušte pomocí kuchyňské utěrky oblast sacího kanálu, který je
díky revizní klapce
odkrytý.
– Před další prací nechejte sací kanál oschnout.
Mikroutěrka není správně upevněná.
– Zkontrolujte, zda je mikroutěrka rovně a pevně usazená na
rámečku držáku mikroutěrky.
– Zkontrolujte, zda je zelené upevnění mikroutěrky správně a
úplně zasunuté.
Rámeček držáku mikroutěrky není správně vložený.
– Zkontrolujte, zda je rámeček držáku mikroutěrky správně
uchycen v nástavci na vlhké čištění pevných podlah
– Možná nebyla použita originální mikroutěrka Kobold.
– Používejte výhradně originální mikroutěrku Kobold.
– Na hrubých podlahách používejte mikroutěrku Kobold
MF600/601 Universal.
Pravděpodobně jsou rámečky těsnění krytu znečištěné a váznou.
– Vyjměte rámečky těsnění krytu, viz
těsnění krytu
[} 155].
Mikroutěrka je možná příliš silně znečištěná.
– Vyměňte mikroutěrku, viz
Pravděpodobně jsou rámečky těsnění krytu znečištěné a váznou.
– Vyjměte rámečky těsnění krytu a vyčistěte je, viz
čištění rámečku těsnění krytu
– Zkontrolujte, zda jsou sací otvory mezi těsněním krytu zdola
volné. Případně předměty vyklepejte.
– Zkontrolujte, zda jsou rámečky těsnění krytu pohyblivé.
Vyjmutí, naplnění a nasazení nádobky
Kontrola a čištění rámečku
Výměna mikroutěrky
[} 155].
[} 154].
Kontrola a

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100