Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 160

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Porucha
Čištění krajů
nástavcem na vlhké čištění
pevných podlah není
dostatečné.
Na podlaze zůstává vrstva
nečistot.
Odstranění skvrn není
uspokojivé.
Podlaha působí po vyčištění
matně.
160
Možná příčina a odstranění
– Setřete zbývající množství kapaliny v druhém kroku čištění
suchou mikroutěrkou v režimu nástavce na vlhké čištění
pevných podlah na sucho.
Pravděpodobně není čisticí mikroutěrka správně upevněná.
– Zkontrolujte, zda je mikroutěrka rovně a pevně usazená na
rámečku držáku mikroutěrky.
Mikroutěrka možná nebyla před prvním použitím vyprána.
– Vyperte mikroutěrku před prvním použitím, viz .
Mikroutěrka je možná příliš suchá.
– Zkontrolujte vlny LED nástavce na vlhké čištění pevných
podlah. Pokud tyto svítí žlutě, musíte naplnit nádobku, viz
Vyjmutí, naplnění a nasazení nádobky
– Mikroutěrku nejprve navlhčete pomocí funkčního tlačítka, viz
První navlhčení suché mikroutěrky
– Stupeň navlhčení případně zvýšíte pomocí funkčního tlačítka,
viz
Vyjmutí, naplnění a nasazení nádobky
Mikroutěrka je možná příliš silně znečištěná.
– Vyměňte mikroutěrku, viz
Mikroutěrka je možná příliš silně znečištěná.
– Vyměňte mikroutěrku, viz
Mikroutěrka je možná příliš suchá.
– Zkontrolujte vlny LED nástavce na vlhké čištění pevných
podlah. Pokud tyto svítí žlutě, musíte naplnit nádobku, viz
Vyjmutí, naplnění a nasazení nádobky
– Mikroutěrku nejprve navlhčete pomocí funkčního tlačítka, viz
První navlhčení suché mikroutěrky
– Stupeň navlhčení případně zvýšíte pomocí funkčního tlačítka,
viz
Automatické navlhčení a režim na sucho
Pravděpodobně se na podlaze nacházejí zbytky starých,
rozpuštěných, lesklých čisticích a konzervačních prostředků.
– Nechejte podlahu nejprve zcela uschnout a pokud nedošlo ke
změně, použijte suchou mikroutěrku, abyste odstranili
zbytkovou vrstvu rozpuštěného konzervačního prostředku.
– Alternativně můžete použít mikroutěrku MF600/601 Dry, abyste
odstranili stopy starých lesklých čisticích a konzervačních
prostředků.
– Opakujte proces čištění, případně s výměnou mikroutěrky,
dokud nedosáhnete zlepšení.
[} 148].
[} 150].
[} 148].
Výměna mikroutěrky
Výměna mikroutěrky
[} 148].
[} 150].
[} 149].
[} 154].
[} 154].

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100