Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 140

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Nebezpečí poškození
podlahy!
Hmotné škody
způsobené
nesprávným
umístěním rámečku
držáku mikroutěrky!
Hmotné škody
způsobené
nesprávnou montáží
nádobky!
Hmotné škody v
důsledku nesprávného
uložení!
140
Nesprávné použití nástavce na vlhké čištění pevných podlah může
poškodit podlahu.
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah nikdy nepoužívejte
bez mikroutěrky.
Dodržujte pokyny pro čištění a péči od výrobce podlahy.
Nepracujte na jednom místě déle než 10 sekund.
Nikdy nenechejte nástavec na vlhké čištění pevných podlah stát
déle než 30 sekund s vlhkou mikroutěrkou na podlaze, u citlivých
podlah by mohlo dojít k jejich poškození.
U citlivých podlah, mimo jiné u podlah bez trvale
konzervovaného povrchu např. (naolejovaný korek, naolejované
parkety, potažená, naolejovaná kamenina), doporučuje Vorwerk
vyzkoušet čistič předem na neviditelném místě, aby nedošlo k
poškození podlahy.
Pokud je podlaha příliš vlhká, vytírejte podlahy, které jsou
obzvláště citlivé na vlhkost, suchou mikroutěrkou Parkett nebo
Dry a vysavačem při plném výkonu.
Jestliže se nástavec na vlhké čištění pevných podlah zasekne
nebo zachytí za nějaký předmět, vypněte okamžitě vysavač,
abyste zabránili poškození.
Nesprávná manipulace s rámečkem držáku mikroutěrky může vést k
poškození.
Při upevňování mikroutěrky na rámeček držáku mikroutěrky
dávejte vždy pozor na to, aby byla mikroutěrka upevněna rovně.
Dbejte na to, aby nebyla mikroutěrka na rámečku držáku
mikroutěrky příliš nakřivo.
Rámeček držáku mikroutěrky nevkládejte ani nevyjímejte silou.
Nesprávná manipulace s nádobkou může vést k poškození.
Nádobku nevkládejte ani nevyjímejte silou.
Trvalá vlhkost v přístroji a na něm jej může poškodit.
Při uložení nástavce na vlhké čištění pevných podlah
nenechávejte v přístroji nikdy vlhkou mikroutěrku.
Nikdy nenechávejte nádobku se zbytkovou kapalinou při uložení
v přístroji.
Po každém použití nádobku zcela vyprázdněte.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100