Herunterladen Diese Seite drucken

Přehled Vln Led - Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

A Režim na sucho
Nesvítí žádná vlna (tyčový aku
vysavač je však zapnutý a nástavec
na vlhké čištění pevných podlah
běží).
B 1. stupeň navlhčení
Svítí jedna vlna.
C 2. stupeň navlhčení
Svítí dvě vlny.
D 3. stupeň navlhčení
Svítí tři vlny.
E První navlhčení suché mikroutěrky
Všechny tři vlny pulzují.
Poruchy
Všechny vlny svítí žlutě.
Všechny vlny blikají červeně.
6.6.4 Přehled vln LED
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah je připraven k
provozu a běží v režimu na sucho, bez navlhčení.
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah je připraven k
provozu, zelené funkční tlačítko bylo jedenkrát stisknuto,
mikroutěrka byla přes nástavec na vlhké čištění pevných
podlah navlhčena na nejnižší stupeň.
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah je připraven k
provozu, zelené funkční tlačítko bylo stisknuto dvakrát,
mikroutěrka byla přes nástavec na vlhké čištění pevných
podlah navlhčena na střední stupeň.
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah je připraven k
provozu, zelené funkční tlačítko bylo stisknuto třikrát,
mikroutěrka byla přes nástavec na vlhké čištění pevných
podlah navlhčena na nejvyšší stupeň.
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah je připraven k
provozu, zelené funkční tlačítko bylo stisknuto jedenkrát
dlouze, mikroutěrka se jednorázově zcela navlhčí.
Nádobka je prázdná.
Revizní klapka vyskočila, nástavec na vlhké čištění pevných
podlah nasál vlhkost (viz
A
B
C
D
E
Odstranění poruch
[} 156]).
151

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100