Herunterladen Diese Seite drucken

Pro Vaši Bezpečnost; Nebezpečí A Bezpečnostní Pokyny - Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Nebezpečí požáru
nebo úrazu
elektrickým proudem!
Nebezpečí požáru
nebo úrazu
elektrickým proudem!
Nebezpečí výbuchu!
Nebezpečí v důsledku
magnetismu!
Nebezpečí úrazu!
3
Pro vaši bezpečnost
K vlastnostem výrobků společnosti Vorwerk náleží nejvyšší možná
bezpečnost. Bezpečnost výrobku však může být zaručena pouze
tehdy, pokud se budete řídit pokyny v této kapitole a výstrahami v
následujících kapitolách.
3.1
Nebezpečí a bezpečnostní pokyny
Nesprávná oprava přístroje a jeho napájecích dílů může vést k
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nikdy neprovádějte opravy přístroje sami.
Opravy elektrických přístrojů smí vykonávat jen příslušný
zákaznický servis společnosti Vorwerk, autorizovaná dílna
Vorwerk nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo
rizikům.
Pokud se do vnitřku přístroje dostanou hořící nebo snadno hořlavé
látky, může to způsobit požár nebo výbuch.
Nevysávejte žhavý popel nebo žhnoucí nedopalky cigaret.
Nevysávejte výbušné nebo snadno vznětlivé látky.
Nesprávné použití čisticích prostředků může vést k nebezpečným
reakcím.
Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi oleje, dráždivé, na bázi
rozpouštědel, na bázi chloru, hořlavé nebo snadno vznětlivé.
Tyto čisticí prostředky nelijte do nádobky nástavce na vlhké
čištění pevných podlah.
Nikdy nesměšujte různé čisticí a pečující prostředky.
Bezpečnostní pojistka nástavce na vlhké čištění pevných podlah je
uzavřena magnetem. Magnety mohou ovlivnit kardiostimulátory
nebo interní defibrilátory.
Magnet udržujte mimo dosah kardiostimulátorů, interních
defibrilátorů nebo jiných aktivních implantátů.
Varujte příslušné osoby.
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah je vhodný pouze pro
použití na podlahy. Pokud je přístroj použit na stropech nebo
stěnách, může se odpojit od vysavače a spadnout na uživatele.
Nástavcem na vlhké čištění pevných podlah čistěte pouze
vodorovné povrchy.
Nikdy nepoužívejte nástavec na vlhké čištění pevných podlah na
svislé plochy ani nad hlavou.
137

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100