Herunterladen Diese Seite drucken

Nasazení Rámečku Těsnění Krytu; Vyčištění Nádobky; Odstranění Poruch - Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

1
1
1
2
POZOR
Nebezpečí poranění pohyblivými součástmi!
Pohyblivé části (např. rotující kartáče nebo kmitající držák mikroutěrky) vás
mohou poranit.
156
1. Položte nástavec na vlhké čištění pevných podlah obráceně.
2
2. Dbejte na to, aby kloub byl nasměrován k vám.
3. Vytáhněte uprostřed rámeček těsnění krytu (1), abyste jej uvolnili
z jeho obou upevnění (2).
4. Vyčistěte rámeček těsnění krytu v případě potřeby pod tekoucí
vodou.
2
7.2.2 Nasazení rámečku těsnění krytu
Než vložíte rámeček těsnění krytu zpět do přístroje, musíte jej úplně
vysušit. Oba rámečky těsnění krytu se vzhledem ke svým různým
tvarům hodí vždy jen na jednu stranu přístroje. Průchozí těsnění
rámečku přitom musí být otočené dovnitř k mikroutěrce.
1. Zahákněte rámeček těsnění krytu za dvojitý háček (1).
2
2. Pro nasazení druhé strany lehce zatlačte rámeček těsnění krytu k
sobě a nasaďte jej (2).
3. Zkontrolujte, zda lze rámečky těsnění krytu lehce pohybovat
nahoru a dolů.
4. Pokud se rámečky těsnění krytu zasekávají, napravte to stlačením
1
vnitřních jazýčků na rámečku těsnění krytu směrem dolů.
7.3 Vyčištění nádobky
Nádobku čistěte pravidelně čistou vodou. Pokud je to nutné,
můžete také vypláchnout nádobku jemným mýdlovým roztokem.
8
Odstranění poruch
Před jakoukoli manipulací, čištěním nebo údržbou přístroj vždy vypněte.
Před manipulací, čištěním nebo údržbou nástavce odpojte nástavec od
přístroje.
Udržujte odstup od pohyblivých součástí.
Nikdy nesahejte do rotujících součástí.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100