Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 157

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Porucha
Nástavec na vlhké čištění
pevných podlah se sám vypne
a vlny LED svítí červeně.
Nástavec na vlhké čištění
pevných podlah se vypne.
Vlny LED blikají červeně a
revizní klapka vyskočí.
Při zapnutí tyčového aku
vysavače blikají vlny LED
nástavce na vlhké čištění
pevných podlah červeně.
Sací kanál nástavce na vlhké
čištění pevných podlah je
ucpaný.
Kloubové hrdlo
nástavce na vlhké čištění
pevných podlah je ucpané.
Nástavec na vlhké čištění
pevných podlah vydává
nezvyklé zvuky.
Možná příčina a odstranění
Motor je možná přetížený.
– Vypněte tyčový aku vysavač.
– Zapněte tyčový aku vysavač.
Byla nasáta vlhkost.
– Vypněte tyčový aku vysavač.
– Usušte pomocí kuchyňské utěrky oblast sacího kanálu, který je
díky revizní klapce odkrytý.
– Po úplném vysušení přístroje zapněte tyčový aku vysavač a
zavřete revizní klapku nástavce na vlhké čištění pevných
podlah.
– Možná bude nutné několikeré opakování.
Při posledním provozu přístroje mohla být nasáta vlhkost.
– Vypněte tyčový aku vysavač.
– Zavřete revizní klapku.
– Tyčový aku vysavač poté ještě jednou zapněte.
V nástavci na vlhké čištění pevných podlah se možná vytvořil
kondenzát, jelikož byl přístroj uložen při příliš nízkých teplotách.
– Pokud byl nástavec na vlhké čištění pevných podlah uložen v
chladu, nechte jej před použitím několik hodin zahřát na
pokojovou teplotu.
– Vypněte tyčový aku vysavač.
– Otevřete revizní klapku na levé straně přístroje. Pro otevření
zasuňte minci do drážky (1).
Magnetický uzávěr revizní klapky se otevře a vyskočí (2). Nyní
máte odkrytý pohled na sací kanál.
– Odstraňte předměty, které ucpávají sací kanál (3). Použijte k
tomu příp. podle potřeby vhodný tupý předmět (např.
šroubovák, háček).
– Revizní klapku opět zavřete tím, že ji zamáčknete.
3
Magnetický uzávěr revizní klapky zaskočí a klapka je těsně
uzavřena.
– Zkontrolujte také, zda jsou volné sací otvory mezi těsněním
krytu. Případně předměty vyklepejte.
– Odstraňte ucpání vhodným tupým předmětem (např.
šroubovák, háček).
Přístroj není pravděpodobně správně zavřený nebo není správně
nasazený rámeček držáku mikroutěrky.
– Zkontrolujte, zda je revizní klapka správně zavřená; pokud ne,
zavřete ji.
157

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100