Herunterladen Diese Seite drucken

Struktura Výstražných Upozornění; Povinnosti Uživatele; Použití V Souladu S Určením - Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Struktura výstražných
upozornění
VAROVÁNÍ
Povaha a zdroj nebezpečí
Vysvětlení povahy a zdroje nebezpečí / důsledků
VAROVÁNÍ
POZOR
UPOZORNĚNÍ
Výstražné upozornění udávající závažnost nebezpečí
Upozornění na poškození majetku
142
3.2 Struktura výstražných upozornění
Varování v této příručce jsou zvýrazněna bezpečnostními symboly a
signálními slovy. Symbol a signální slovo poskytují informace o
závažnosti nebezpečí.
Výstražná upozornění, která předcházejí každému úkonu, jsou
uvedena takto:
Opatření k odvrácení nebezpečí
Význam signálního slova
Nebude-li tomuto riziku zabráněno, může dojít k ohrožení života nebo
vážnému zranění.
Nebude-li tomuto riziku zabráněno, hrozí lehčí fyzické poranění.
Nebude-li tomuto riziku zabráněno, hrozí škody na majetku.
Význam bezpečnostního symbolu
3.3 Povinnosti uživatele
Chcete-li zajistit správnou funkci přístroje a příslušenství Vorwerk,
dodržujte následující pokyny:
1. Dodržujte návod k použití a všechny související dokumenty.
2. Návod uchovávejte v blízkosti přístroje.
3. Poškozený přístroj nechejte okamžitě opravit výrobcem.
4
Použití v souladu s určením
Přístroj a příslušenství používejte pouze v souladu s určením, abyste
předešli nebezpečí pro sebe nebo pro ostatní, poškození přístroje a
jiným hmotným škodám.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100