Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 143

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Nástavec na vlhké čištění
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah Kobold SPB100 používejte
pevných podlah Kobold
výhradně pro péči o pevné podlahy v domácnosti Nástavec na vlhké
SPB100
čištění pevných podlah se smí používat jen ve spojení s tyčovým aku
vysavačem Kobold VB100. Je určen k použití na různé druhy pevných
podlah, viz
Vhodnost mikroutěrek na různé druhy pevných podlah
[} 145].
Je určen k používání na podlahy, které lze podle pokynů výrobce
čistit na vlhko. Následující krytiny se v žádném případě nesmí čistit
na vlhko: neošetřené korkové podlahy, neošetřené dlaždicové
podlahy, neošetřené podlahy z měkkého dřeva.
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými
tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dohledem a
pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily s
ním související rizika.
Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět bez dozoru děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem.
Jiné použití, než v souladu s určením, není dovoleno. Výrobce
nezodpovídá za škody z toho vyplývající. V případě technických změn
na výrobku zanikají veškeré nároky ze záruky / odpovědnost za věcné
vady. Odpovědnost výrobce za výrobek a/nebo odpovědnost
obchodníka za věcné vady zanikají v případě, že byly provedeny
technické změny na výrobku.
Při všech pracích na přístroji je třeba dodržovat všechny související
dokumenty a dbát na displej přístroje. V případě nesprávného
počínání výrobce neodpovídá za vzniklé škody.
Přístroj odpovídá bezpečnostním předpisům země, ve které je
prodáván prostřednictvím autorizované organizace Vorwerk. Při
použití přístroje v jiné zemi, než je země prodeje, nemusí být
zaručena shoda s místními bezpečnostními normami. Společnost
Vorwerk proto nepřebírá žádnou odpovědnost za takto vzniklá
bezpečnostní rizika ohrožující uživatele.
143

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100