Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 161

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Porucha
Vlhký film není rovnoměrný.
Podlaha je příliš vlhká.
Možná příčina a odstranění
– Pokud nedojde k žádnému zlepšení, proveďte důkladné čištění
podlahy, než budete pokračovat v práci s nástavcem na vlhké
čištění pevných podlah.
Případně je prázdná nádobka.
– Zkontrolujte vlny LED nástavce na vlhké čištění pevných
podlah. Pokud tyto svítí žlutě, musíte naplnit nádobku, viz
Vyjmutí, naplnění a nasazení nádobky
– Mikroutěrku nejprve navlhčete pomocí funkčního tlačítka, viz
Automatické navlhčení a režim na sucho
pokračujte.
– Spusťte nástavec na vlhké čištění pevných podlah v režimu, viz
Automatické navlhčení a režim na sucho
– Nejprve pokračujte v práci bez automatického navlhčení,
dokud se vám podlaha nezdá příliš suchá.
– Spusťte nástavec na vlhké čištění pevných podlah se stupněm
navlhčení 1, viz
[} 149].
Pokud nelze poruchu odstranit, obraťte se na zákaznický servis
společnosti Vorwerk, viz
Automatické navlhčení a režim na sucho
Servisní výkony
[} 162].
[} 148].
[} 149], poté
[} 149].
161

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100