Herunterladen Diese Seite drucken

Popis Výrobku - Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

17
1
Kloub
2
Nožní tlačítko, pro uvolnění rámečku
držáku mikroutěrky
3
Revizní klapka
4
Vlny LED
5
Uzávěr nádobky s dávkovací pomůckou
6
Nádobka
7
Přední rámeček těsnění krytu
8
Držák mikroutěrky bez rámečku držáku
mikroutěrky
9
Zadní rámeček těsnění krytu
Druh a rozsah příslušenství se liší podle rozsahu dodávky. Příslušenství lze získat volitelně. Obrázky
v tomto návodu k obsluze slouží ke znázornění funkcí přístroje a příslušenství. Tyto obrázky se
mohou od skutečného výrobku lišit v detailech a proporcích. Obrázky zástrček jsou pouze
ilustrační. Skutečný produkt se může v jednotlivých zemích lišit.
136
2
Popis výrobku
1
2
3
4
15
16
10
5
10
6
14
13
10
Sací otvory vpředu a vzadu
11
Mikroutěrka na rámečku držáku
mikroutěrky v přístroji
12
Vložená nádobka
13
Uvolnění nádobky
14
Funkční tlačítko pro navlhčení
mikroutěrky
15
Mikroutěrky MF600/601 (Universal,
Universal Soft, Parkett, Dry)
16
Rámeček držáku mikroutěrky
17
Koboclean, různé druhy
7
8
9
12
11

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100