Herunterladen Diese Seite drucken

Doporučení Pro Stupně Navlhčení - Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Poruchy
Všechny vlny svítí červeně.
Druh pevné podlahy
Dřevěné podlahy s konzervovaným
povrchem / lakované
(prkna, parkety)
Dřevěné podlahy olejované /
voskované
Nekonzervované / neošetřené
dřevěné podlahy
Korkové podlahy lakované
Korkové podlahy olejované /
voskované
Nekonzervované / neupravené
dřevěné podlahy
Laminát
Elastické podlahy (PVC, měkčený
vinyl, linoleum)
Kamenné dlažby
(mramor, žula, jura, umělý kámen)
Otevřený pórovitý / citlivý přírodní
kámen (břidlice, kabřincové
obkládačky)
Jílové podlahy (např. terakota,
škvára, desky z cihlářské hlíny)
Keramická glazovaná dlažba a jemná
kamenina
Neošetřené dlaždicové podlahy
Hrubé betonové podlahy (například
vymývaný beton)
Textilní podlahy
Symboly znamenají: ++ výborně se hodí + dobře se hodí - nehodí se
Poznámka Optimální stupeň zvlhčování závisí také na pracovní rychlosti. Čím
152
Nástavec na vlhké čištění pevných podlah detekoval chybu.
6.6.5 Doporučení pro stupně navlhčení
Režim na
sucho
++
++
++
++
+
+
++
++
++
++
++
++
+
vyloučeny
vyloučeny
rychleji pracujete, tím vyšší je stupeň zvlhčování.
Pokud je podlaha při práci s nástavcem na vlhké čištění pevných
podlah příliš vlhká, přepněte jej na nižší stupeň zvlhčování. (Další
řešení naleznete v
Odstranění poruch
1. stupeň
2. stupeň
++
+
+
++
+
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
[} 156].)
3. stupeň
+
+
+
++
++
++
++
++

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100